Ząbkowska Drewnica oferuje wsparcie dla personelu medycznego

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica w Ząbkach oferuje wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego w związku z pandemią SARS-COV-2.

Większość przeprowadzonych w czasie obecnej pandemii badań wskazuje, że poziom lęku, depresji i stresu jest istotnie wyższy u pracowników medycznych, co wiąże się z faktem iż osoby te mogą być bardziej zaniepokojone aktualnymi i przyszłymi konsekwencjami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię. Skutki osobiste, społeczne i ekonomiczne zarówno krótko, jak i długoterminowe mogą być ogromne.
Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 100 000 zł na wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego w związku z pandemią SARS-COV-2.
Wsparcia udzielą między innymi właśnie specjaliści z ząbkowskiego szpitala Drewnica.
Godziny udzielania wsparcia i dane kontaktowe na stronie https://bit.ly/3a7Pfqn
W ramach wsparcia przewidziano zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe w formie zdalnej lub stacjonarnej.
Program potrwa do 31 grudnia 2021 r. Przeznaczony jest dla personelu medycznego pracującego w podległych samorządowi województwa placówkach.