Zajęcia muzogramy w ząbkowskiej fundacji

Fundacja "ZDROWIE W GŁOWIE" powstała przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach, w odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych, doświadczających kryzysu psychicznego, ich rodzin i opiekunów.

W Dziennym Domie Pobytu prowadzanym przez Fundację, odbywają się wyjątkowe zajęcia – muzogramy.
Muzogramy- to znaki graficzne osadzone w danym utworze muzycznym. Narzędzie służące do pracy nie tylko w ramach umuzykalniania, ale również pozwalające doskonalić sprawność manualną, rozwijać koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową i wiele innych sfer. Zadanie dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.