Zielonka wesprze lokalnych restauratorów

Burmistrz Miasta Kamil Michał Iwandowski oraz radni Miasta Zielonka wdrażają kolejne rozwiązanie pomocowe skierowane do lokalnych przedsiębiorców. 29 kwietnia Rada Miasta Zielonka zagłosowała nad projektem uchwały, uprawniającej do całkowitego zwolnienia przedsiębiorców branży gastronomicznej z obowiązku opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zwolnienie dotyczyć będzie opłat za cały 2021 rok.


Lokalni przedsiębiorcy są ważni, dlatego w tym trudnym dla wszystkich czasie Zielonka wprowadza rozwiązania, które są możliwe do zastosowania. Do tej pory zastosowano obniżki stawek dzierżawnych w przestrzeniach i lokalach należących do miasta, dokonano rozłożeń na raty poszczególnych zobowiązań przedsiębiorców wobec Miasta, jak również zastosowano preferencyjne stawki dla przedsiębiorców prowadzących działalność na zielonkowskim lokalnym bazarku.
Aktualnie działania skierowane są w stronę lokalnych restauratorów, by wesprzeć ich w trudnych wielomiesięcznych obostrzeniach, powodujących zamknięcie ich działalności. Mając na względzie brak prowadzenia przez zielonkowskich restauratorów działalności zarobkowej, Miasto postanowiło zwolnić ich z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.
Co ważne, uchwała ta spowoduje, iż przedsiębiorcy, którzy w tym roku uiścili już tę wymagalną opłatę, będą mogli na wniosek otrzymać jej zwrot.