Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalności na terenie Gminy Tłuszcz, podczas którego omówił zaplanowane inwestycje na 2020 rok ujęte w budżecie gminy, kierunki rozwoju gminy oraz zagadnienia kluczowe dla rozwoju gospodarczego- wysokość podatków oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dzięki tego typu spotkaniom władze samorządowe mają okazję poznać problemy przedsiębiorców, a także rozwinąć współpracę w zakresie poprawy warunków dla prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej