Pomoc przedsiębiorcom poprzez skrócenie terminów płatności

Wspólnie ze skarbnik burmistrz Marek Jacek Orych podjął decyzję o skróceniu do absolutnego minimum terminów płatności mareckich zobowiązań wobec kontrahentów. - Będziemy szybciej regulować faktury. Chcemy w ten sposób pomóc przedsiębiorcom w tych trudnych chwilach, gdy walczą o przetrwanie, gdy ich płynność może być zachwiana - poinformował burmistrz Marek.

To kolejne działanie władz Marek na rzecz pracodawców. Niedawno informowaliśmy o udogodnieniach związanych z płatnością podatków lokalnych. Przedsiębiorcy z Marek mogą liczyć na zastosowanie ulg na indywidualny wniosek skierowany do urzędu miasta.