Tadeusz Lużyński – patron Mareckiego Ośrodka Kultury

Pedagog, społecznik i malarz Tadeusz Lużyński to wybitny mieszkaniec Marek, którego imię społeczność marecka postanowiła nadać w 2011 roku Ośrodkowi Kultury. Przypomnijmy postać tego wspaniałego człowieka.

Tadeusz Lużyński (1934- 2010) urodził się w Wysokiej na ziemi radomskiej. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1964 r. w pracowni znakomitego artysty i pedagoga prof. Eugeniusza Eibischa. Uprawiał malarstwo sztalugowe (olej, akryl, tempera, pastel, akwarela) i ścienne (polichromia, mozaika, fresk, sgraffito). Autor wspaniałych martwych natur i pejzaży, w tym mareckich, a także prac o charakterze sakralnym – także dla mareckich kościołów.


„W Jego kompozycjach, zwłaszcza w pejzażach, kolor nie jest ważniejszy od konstrukcji, nie decyduje o nastroju, nie osłabia także linii ani formy. Kolor wypełniony jest powietrzem, wyraźnie rozbija kontury.” - Tak o twórczości artysty pisał Jarosław M. Daszkiewicz, krytyk sztuki.
A Marian Adamczyk - artysta plastyk twierdził, że „W obrazach tego malarza nie spotkasz nudy. Przeciwstawne barwy prowadzą ze sobą żywą rozmowę a pełne temperamentu formy walczą tu z twórcą o jeszcze większą swobodę. Należy podziwiać tego artystę również za jego zdolność panowania nad swoim żywym temperamentem, za ustawiczne dążenie do harmonii, za pełną malarską syntezę."


Od 1988 r. należał do grupy „Rosomak”, z którą uczestniczył w 19 wystawach. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, między innymi w Galerii Mareckiego Ośrodka Kultury oraz licznych plenerach malarskich. Tadeusz Lużyński to nie tylko wysoko ceniony malarz o dużym dorobku artystycznym: to również pedagog i społecznik, działał i pracował również w Markach.


W Mareckim Ośrodku Kultury przez kilka lat prowadził warsztaty i zajęcia plastyczne, bardzo chętnie udzielał konsultacji – nie tylko plastykom amatorom, nigdy nie odmawiał pomocy przy przygotowaniu prac do ekspozycji i współpracy przy aranżacji wielu wystaw w galerii.
Był radnym miasta Marki i przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Działał w Związku Polskich Artystów Plastyków, pełniąc różne funkcje społeczne, między innymi był delegatem na ogólnopolskim zjeździe Związku Polskich Artystów Plastyków w 2006 r. oraz był w składzie sądu koleżeńskiego. W Markach mieszkał od 1966 roku.