Bezpieczna droga do szkoły

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie wracają do szkół. Po długiej przerwie, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu kołowego i pieszego.


Policjanci ruchu drogowego już od kilku tygodni przygotowują się do powrotu dzieci i młodzieży do szkół. W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.
W pierwszych dniach nauki policyjne patrole, pełniące służbę w rejonach szkół, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.Dodatkowo firma Screen Network S.A., na swoich ekranach LED rozmieszczonych w całym kraju, emitować będzie spot pt. Bezpieczna droga do szkoły.

Rodzicu, opiekunie:
-dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
-zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących pojazdami,
-ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze.

Kierowco:

-w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami,
-wysadzaj dziecko z samochodu od strony chodnika lub pobocza,
-zachowaj ostrożność w pobliżu szkół i placówek oświatowych, a szczególnie przed przejściem dla pieszych.

Nauczycielu:

-pokaż dzieciom bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
-ucz dzieci świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)