Pomoc dla Drewnicy

Fundacja PGNiG S.A. im Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie (01-224), ul. Kasprzaka 25 okazała wsparcie finansowe w wysokości 50 000 zł. dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Otrzymana darowizna przeznaczona zostanie w całości na działania związane z ochroną zdrowia zwłaszcza na zakup niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej dla pacjentów oraz personelu Szpitala celem ochrony i walki z koronawirusem SARS-CoV-2 (m.in. zakup maseczek ochronnych, kombinezonów ochronnych, urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń wraz z wkładami ze środkiem dezynfekcyjnym).