Nauka zdalna w Nadmie

Burmistrz Radzymina wydał zgodę na zdalną naukę dla klasy 1b w Szkole Podstawowej w Nadmie w związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19. Pozytywną opinię odnośnie czasowego wprowadzenia zajęć w formie pracy zdalnej wydał również Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie. Decyzja obejmuje dni od 8 do 15 października 2020 r.

Z uwagi na potrzebę ochrony zdrowia dzieci i młodzieży zarówno SANEPID, jak i Burmistrz Radzymina, przychylili się do wniosku dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie o zawieszenie zajęć dla klasy 1b w trybie stacjonarnym.
W opinii SANEPID czytamy: "(…) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie poddał analizie zarówno rodzaj placówki, jej możliwości organizacyjne jak i warunki architektoniczne budynków, w których szkoła prowadzi działalność. Kluczową przesłanką, którą wzięto pod uwagę przy wydawaniu niniejszej opinii o czasowe wprowadzenie zajęć w formie zdalnej dla klasy 1b (…) było przebywanie w tym samym pomieszczeni co chory z COVID-19, przez co najmniej 15 minut, innych uczniów i pracowników szkoły, co miało miejsce podczas zajęć lekcyjnych. W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie względy epidemiologiczne przesądzają w tym przypadku o konieczności fizycznego odseparowania narażonych na zakażenie uczniów i pracowników szkoły od reszty personelu i pozostałych uczniów tej szkoły."