Nasadzenia wzdłuż Małachowskiego w Markach

 

Marki ogłosiły przetarg na wykonanie prac. Jest to część zwycięskiego projektu z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach wzdłuż ulicy Małachowskiego zostanie posadzonych ponad 1,4 tys. sztuk krzewów.

Będą to gatunki dopasowane do warunków miejskich (sosna kosodrzewina, tawuła japońska, berberys Thunbergii), a nasadzenia zostaną zrealizowane na pasach nieurządzonej obecnie zieleni. Na oferty potencjalnych wykonawców czeka się do 19 października 2020 r. O wyborze wykonawcy zdecydują dwa czynniki: cena oraz okres gwarancji/rękojmi.

Wcześniej – w ramach budżetu obywatelskiego – przy Małachowskiego zostały zamontowane dwie kamery miejskiego monitoringu.