Pod opieką mareckich szkół

Od 25 maja, w mareckich szkołach rozpoczną się zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III oraz konsultacje dla starszych klas. W poniedziałek w tej sprawie odbyła się telekonferencja z udziałem przedstawicieli władz miasta, dyrektorów szkół oraz Centrum Usług Wspólnych – instytucji zarządzającej miejską edukacją

- Postępujemy podobnie jak w przypadku przedszkoli. Przeprowadzimy ankietę wśród rodziców wszystkich szkół podstawowych. Prawdopodobnie jutro trafi w Państwa ręce za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Dzięki niej m.in. chcemy wiedzieć, ilu rodziców chce posłać dzieci na zajęcia opiekuńcze – zaznacza burmistrz Jacek Orych.
Samorządowiec, nawiązując do dzisiejszej, niskiej frekwencji w przedszkolach, zaapelował o „realne podejście do tematu”.
- Frekwencja w przedszkolach jest o połowę niższa od zadeklarowanej przez rodziców. Nie chciałbym, aby podobna sytuacja powtórzyła się w szkołach, bo od liczby zadeklarowanych dzieci zależą nasze działania przygotowawcze oraz ich późniejsza realizacja. A co do samych przygotowań – pracujemy nad tym, żeby wprowadzić w życie wszystkie wytyczne epidemiologiczne i zabezpieczamy odpowiednie ilości środków do dezynfekcji – dodaje Jacek Orych.