Spotkania z Papieżem Polakiem w Markach

Dla uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, patrona szkoły, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Markach ogłosiło konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas VII i VII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki. Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy o życiu, działalności i twórczości papieża Jana Pawła II i refleksja nad wartościami, których nauczał. Ponadto konkurs miał na celu rozwijanie kreatywności uczniów, umiejętności plastycznych i twórczego myślenia, a także zachęcanie młodzieży do prezentowania własnej twórczości i poznanie zasad projektowania okładek książkowych.

Konkurs został zrealizowany w dwóch kategoriach wiekowych, dla których określono odrębne tematy.
• Kategoria uczniowie szkół podstawowych: Projekt okładki albumu o pielgrzymkach św. Jana Pawła II do Ojczyzny.
• Kategoria uczniowie szkół ponadpodstawowych: Projekt okładki autorstwa św. Jana Pawła II.
Otworzona została wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie. Uczestnicy dostali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Marki - do uczestników z poszczególnych szkół tj. Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 trafiły power-banki, głośniki, pendrivy.
Jury konkursowe przyznało w kategorii szkół podstawowych:
• Dwie równorzędne nagrody za zajęcie I miejsca
• Dwie równorzędne nagrody za zajęcie II miejsca
• Nagrodę za zajęcie III miejsca
• Pięć równorzędnych wyróżnień
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
• Nagrodę za zajęcie I miejsca
• Nagrodę za zajęcie II miejsca
• Nagrodę za zajęcie III miejsca
• 2 równorzędne wyróżnienia.
Przygotowane zostały także dyplomy oraz słodkie upominki dla każdego uczestnika.
Konkurs wpisał się w obchody roku 2020 jako Roku św. Jana Pawła II. Społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II, wraz z innymi uczestnikami konkursu, miała okazję godnie uczcić postać swojego wybitnego patrona.