W Markach można składać wnioski na bezpłatny odbiór azbestu

W Markach można jeszcze składać wnioski na bezpłatny odbiór i utylizację odpadów azbestowych.

Mieszkańcy, którzy posiadają zdemontowane płyty azbestowe (eternit) lub planują demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowych, będą mogli skorzystać z bezpłatnego odbioru tych wyrobów. W tym celu należy złożyć kompletny wniosek.
Wnioski na bezpłatny transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest można składać w urnie podawczej znajdującej się w wiatrołapie (przedsionku) Urzędu Miasta Marki (wejście od strony parkingu). Wzór formularza jest dostępny na stronie http://czyste.marki.pl/zalaczniki/19-wniosek_usuwanie_azbestu.pdf
Wnioski mogą składać tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej na terenie nieruchomości, z której będą odebrane wyroby zawierające azbest.
Warunkiem odbioru zdemontowanych płyt azbestowych z terenu posesji jest odpowiednie przygotowanie ich do transportu, tj. zapakowanie w opakowania z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2mm oraz ułożenie na paletach, w miejscu umożliwiającym ich załadunek przy użyciu HDS.
Co ważne - odebrana zostanie wyłącznie ilość wyrobów zawierających azbest wskazana we wniosku.
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Marki w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pok. 4 lub pod nr tel. (22) 781 10 03 wew. 720.
Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia 2021 roku!