Konkurs na dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka ogłosił konkurs na Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce. Aplikacje konkursowe należy składać do 7 czerwca 2021. do godziny 17:00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce”, w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, przy ul. Lipowej 5, w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałki od godziny 8:00 do godziny 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach 8:00 - 16:00 oraz w piątki w godzinach 8:00 - 15:00.

Załączniki znaleźć można na stronach:
file:///C:/Users/WIN/AppData/Local/Temp/Zarz%C4%85dzenie_Burmistrza_z_og%C5%82oszeniem.pdf

file:///C:/Users/WIN/AppData/Local/Temp/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_kwestionariusz_osobowy.pdf

file:///C:/Users/WIN/AppData/Local/Temp/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_formularz_o%C5%9Bwiadczenia_kandydata.pdf