Przetarg na budowę budynku komunalnego na ul. Kaszubskiej w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk ogłosiła przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach, w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania, m.in.:

- 4 kondygnacyjny budynek naziemny bez podpiwniczenia z 20 mieszkaniami o zróżnicowanej powierzchni,
- w poziomie parteru budynku zlokalizowaną centralnie część wejściową do budynku z klatką schodową, pomieszczeniem technicznym i wbudowanym śmietnikiem,
- parking dla 22 samochodów osobowych.

Szczegółowy zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie gospodarki zieleni istniejącej, uprzątnięcie terenu, roboty ziemne i wypompowanie wody, zabezpieczenie przeciwwodne wykopu, wykonanie fundamentów, wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku, wykonanie robót murowych zewnętrznych i wewnętrznych, montaż okien, drzwi, ułożenie warstw wykończeniowych stropodachu, montaż urządzeń instalacyjnych na terenie i kondygnacjach nadziemnych, prace elewacyjne - ułożenie ocieplenia, wykonanie robót instalacyjnych wewnątrz budynku, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonanie chodników i miejsc postojowych na terenie działki, wykonanie przyłączy do budynku, wykonanie białego montażu w łazienkach, montażu kuchni gazowych i zlewów kuchennych, wykonanie ogrodzenia, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, dostawa i montaż rampy parkingowej zewnętrznej, dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.