Foto – pułapki w Wołominie

Zdjęcia z foto-pułapek instalowanych w Wołominie pomogą zachować naturalne piękno okolicznych lasów, łąk i pól. Pierwsze foto-pułapki już zainstalowano w wytypowanych wcześniej miejscach, kolejne zawieszone zostaną wkrótce.