W Zielonce będzie jaśniej

W Zielonce w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wykonuje się doświetlenia przejść dla pieszych. W 2021 roku Zielonka wykona aż 7 nowych doświetleń.

Ponieważ istnieje konieczność doświetlenia przejść w ul. Wolności i Mareckiej w Zielonce, a jest to droga powiatowa, 12 marca Burmistrz Miasta Zielonka – Kamil Michał Iwandowski zwrócił się do Starosty Wołomińskiego z prośbą o wykonanie takich doświetleń:

- 2 przejść dla pieszych na rondzie im. R. Siewierskiego (przy hotelu)
- przejścia w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte i Kościoła
- przejścia w rejonie skrzyżowania z ul. Kościuszki
- przejścia w rejonie skrzyżowania z ul. Zaułek
- przejścia w rejonie skrzyżowania z ul. Mazowiecką
- przejścia w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową
- przejścia w rejonie skrzyżowania z ul. Letnią
- przejścia w rejonie skrzyżowania z ul. Dolną
- przejścia w rejonie skrzyżowania z ul. Drewnicką
- przejścia przy ul. Zachodniej
- przejścia przy wjeździe w osiedle Wolności
- przejścia przy aptece pomiędzy ul. Wolności, ul. Lipową i ul. Długą
- przejścia z sygnalizacją świetlną w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców.