Pobory krwi w Radzyminie

Przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Radzyminie w 2021 roku zaplanowane są już zbiórki krwi.

Realizacja poboru krwi odbywa się w ambulansie w Radzyminie, na placu Kościuszki w drugą niedzielę miesiąca.
Rejestracja Dawców w godz. 9.00 – 13.00. A najbliższe terminy to: 11 kwiecień, 9 maj, 13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień, 12 wrzesień, 10 październik, 14 listopad, 12 grudzień.
Stałe akcje poboru krwi zaplanowane są na cały rok ale z przyczyn niezależnych od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mogą ulec zmianie terminy akcji. Prosi się o każdorazowe sprawdzenie czy pobór krwi w danym miejscu jest ujęty w harmonogramie akcji krwiodawstwa.
Więcej informacji na stronie: http://hdk-radzymin.cba.pl/