Umów się do mareckiego urzędu

Pracownicy rausza w Markach proszą mieszkańców miasta o wcześniejszy kontakt telefoniczny z odpowiednim wydziałem w celu ustalenia wizyty w ratuszu.

Poniżej najnowsze numery telefoniczne do wydziałów:
Sekretariat +48 22 418 81 01
Kancelaria +48 22 418 81 00
Wydział Organizacyjny + 48 22 418 81 11
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej + 48 22 418 81 12
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym oraz informacji dotyczącej przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego +48 22 418 81 14
- w pozostałych sprawach +48 22 418 81 15
Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg
- zgłoszenia bieżące w zakresie zarządu dróg +48 22 418 81 30
- zgłoszenia bieżące w zakresie inwestycji drogowych +48 22 418 81 33
Wydział Podatków i Opłat Infolinia +48 22 418 81 47
Wydział Spraw Obywatelskich +48 22 418 81 39
Urząd Stanu Cywilnego +48 22 418 81 37
Wydział Planowania Przestrzennego +48 22 418 81 49
Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych +48 22418 81 42
Wydział Ochrony Środowiska +48 22 418 81 35
Wydział Zamówień Publicznych +48 22 418 81 34
Biuro Rady Miasta +48 22 418 81 08
Wydział Monitoringu Miasta +48 22 418 81 45
Inspektor Ochrony Danych Osobowych +48 22 418 81 45

Bez umawiania można załatwiać sprawy związane ze śmiercią najbliższych oraz odbiorem decyzji podatkowych w kancelarii urzędu (pokój nr 13). W tym drugim przypadku należy zabrać ze sobą awiza, pozostawionego przez mareckiego pracownika.
Poniedziałkowy dyżur burmistrzów odbywa się w sposób telefoniczny. Należy wcześniej zadzwonić, a pracownicy umówią wówczas dokładny termin rozmowy i o uzgodnionej godzinie kontaktują mieszkańca: albo z burmistrzem Jackiem Orychem, albo z zastępcą burmistrza Dariuszem Pietruchą.
Bez ograniczeń jest prowadzona obsługa telefoniczna oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (email, ePUAP) – o ile oczywiście przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na stanowisko.