Problemy z uzależnieniami u młodzieży w Zielonce

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonce zleciła w 2020 roku przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań wśród młodzieży szkolnej miasta. Badania te dotyczyły problemów związanych ze spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów, uzależnieniem od Internetu i zjawiska przemocy wśród młodzieży.


Pełen raport z badań znajduje się na stronie file:///C:/Users/GO1~1/AppData/Local/Temp/Prezentacja_-_diagnoza_MKRPA.pdf
Badanie polegało na zdiagnozowaniu problemów, określeniu ich występowania i miało na celu pomóc w tworzeniu kompleksowych programów profilaktycznych, które oprócz merytorycznego podejścia do tematu, będą również ciekawe i angażujące dla młodzieży. W raporcie porównano wyniki z analogicznym badaniem z roku 2012.
Młodzież Zielonki wykazała się dużą znajomością konsekwencji związanych z uzależnieniami, zauważono spadek odsetka uczniów sięgających po alkohol, czy papierosy. Marginalny jest również problem nadużywania narkotyków. We wszystkich szkołach zgromadzone są materiały dotyczące uzależnień, a pedagodzy wyposażeni są w wiedzę na temat przeprowadzania z uczniami rozmów na trudne tematy związane z konsekwencjami stosowania alkoholu czy substancji psychoaktywnych.
Warto wspomnieć, że podczas badań wykazano, iż zielonkowscy uczniowie mają wiedzę na temat tego, co robić jeśli ich samych, lub kogoś, kogo znają, dotknie problem przemocy w rodzinie.
Wytyczne wydane po przeprowadzonej analizie posłużą unowocześnieniu programów profilaktycznych, zwiększą poczucie bezpieczeństwa uczniów, wyposażą ich w wiedzę, która pozwoli skutecznie poszukiwać pomocy.
Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, rozmowa i kompetentni nauczyciele, którzy wiedzą, jak reagować na przypadki stosowania przemocy, uzależnień, etc., to kierunek dalszego rozwoju prac nad przyjaznym uczniom systemem edukacji.