Ankieta dla Kobyłki

Miasto Kobyłka przystąpiło do opracowania dokumentów strategicznych – Strategii Rozwoju Miasta Kobyłka na lata 2021-2030 oraz aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kobyłka. Są to ważne dokumenty, w których zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju Kobyłki w perspektywie najbliższych lat. Aby zebrać pomysły i proponowane działania mieszkańców przygotowano ankietę.


Link do ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRRUqQZw5-kTNzge7vE_So5ns1iezM8ExVCN_FjMirkJLfTA/viewform


Na odpowiedzi miasto do 26.03.2021 roku.