Raport z konsultacji społecznych w Wołominie

Gmina Wołomin zakończyła konsultacje społeczne dotyczące Raportu o stanie gminy za 2020 rok. Podczas spotkań online i za pośrednictwem ankiety internetowej udało się poznać opinię grupy mieszkańców gminy Wołomin na temat tego, jak powinien wyglądać i co powinien zawierać raport.

Raport musi być złożony do 31 maja każdego roku. Jest prezentowany na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej tak by podczas sesji odbyła się również debata nad raportem. W debacie mają prawo brać udział również mieszkańcy. Ponieważ raport jest adresowany nie tylko do radnych, ale także do mieszkańców to powinien być przejrzysty i maksymalnie czytelny. Potwierdzają to opinie i uwagi zebrane w toku konsultacji społecznych, z których wynika, że mieszkańcy oczekują rzetelnych informacji na temat funkcjonowania gminy podanych w przystępny sposób.
Przebieg konsultacji oraz wszystkie uwagi dostępne są na stronie https://wolomin.org/wp-content/uploads/2021/03/Raport-z-konsultacji-spo%C5%82ecznych_Raport-o-stanie-gminy-za-2020-rok.pdf