Praca w Urzędzie Miasta Zielonka

Burmistrz Miasta Zielonka ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze: Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń, w wymiarze 1 etatu.


Ogłoszenie o naborze dostępne jest na w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.zielonka.pl/urzad,a,32964,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-kierownicze-naczelnik-wydzialu-kadr-i-szkolen-1-.html
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Zielonka 05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze: Naczelnik Wydziału Kadr i Płac” w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1) w terminie do dnia 21 września 2020 r. do godz. 17:00.