Terminy zebrań sołeckich w gminie Klembów

Niemal wszystkie zebrania odbędą się we wrześniu. Głównym tematem spotkań będzie dyskusja na temat funduszu sołeckiego w 2021 roku.